درباره ما

Visits: 646

داروخانه شبانه روزی خیام واقع شده در محلی مناسب و با دارا بودن پرسنل مجرب و کار آزموده مدتها است که مشغول ارائه خدمات به مشتریان می باشد آنچه گردانندگان این داروخانه به آن اعتقاد دارند ارائه خدمات مناسب دارویی و بهداشتی و آرایشی به مشتریان در راستای منشور حقوق مشتری است. تحویل کالاهای مناسب مشتریان ، با استاندارد های تعریف شده سازمان غذا و دارو و تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران وظیفه اصلی این داروخانه می باشد.

Print Friendly, PDF & Email